25. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výprose č. 2014/OMP/1879 (CSOP)

25. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výprose č. 2014/OMP/1879 (CSOP)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0606/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0606/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výprose č. 2014/OMP/1879 (CSOP) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výprose č. 2014/OMP/1879 z důvodu rekonstrukce objektu Jakutská 1162/4, Praha 10

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o výprose č. 2014/OMP/1879 dle schváleného bodu I.°tohoto usnesení a dle přílohy č. 5  předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.08.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...