24. k informaci o novém platovém výměru ředitelky příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 a ředitele základní školy zřizované MČ Praha 10

24. k informaci o novém platovém výměru ředitelky příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 a ředitele základní školy zřizované MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0688/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0688/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k informaci o novém platovém výměru ředitelky příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 a ředitele základní školy zřizované MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. nový platový výměr ředitelky příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 (kód ZŠ47), s účinností od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 2. nový platový výměr ředitele základní školy zřizované MČ Praha 10 (kód ZŠ44), s°účinností od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, zajistit zpracování, podepsání a předání platového výměru pro ředitelku příspěvkové organizace zřizované městskou částí Praha°10 (kód ZŠ47) a ředitele základní školy zřizované městskou částí Praha 10 (kód ZŠ44), dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

  Termín plnění: 12.10.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
24. k informaci o novém platovém výměru ředitelky příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 a ředitele základní školy zřizované MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0688/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...