3. k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o°památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2024

3. k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o°památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2024

Suggestion Number:
Resolution Number: 0667/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0667/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2024 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. zásady dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o°památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v roce 2024 (dále jen „zásady“), které tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o°památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v°roce 2024, dle°příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu

  0

 3. související části zásad dle příloh č. 2 až 4 předloženého materiálu

  0

 4. vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 10 v°rámci dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v roce 2024, která tvoří přílohu č. 5 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle°bodu I.1. tohoto usnesení na úřední desce a na webu městské části Praha 10

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 30.10.2023

  0

 2. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, zveřejnit znění zásad dle přílohy č. 1 a°souvisejících částí zásad dle příloh č. 2 až 5 předloženého materiálu na úřední desce a°na°webu městské části Praha 10

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 30.10.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
3. k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o°památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2024
Suggestion Number:
Resolution Number: 0667/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (7)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...