17. k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru „ZEVO Malešice - navýšení roční kapacity spalovaného objemu a rozšíření škvárového hospodářství“, na pozemcích v°k.°ú. Malešice a Štěrboholy, dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na°životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0315/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0315/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru „ZEVO Malešice - navýšení roční kapacity spalovaného objemu a rozšíření škvárového hospodářství“, na pozemcích v k. ú. Malešice a Štěrboholy, dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. námitky MČ Praha 10 k dokumentaci záměru „ZEVO Malešice - navýšení roční kapacity spalovaného objemu a rozšíření škvárového hospodářství“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 2. text dopisu s námitkami MČ Praha 10 k dokumentaci záměru „ZEVO Malešice - navýšení roční kapacity spalovaného objemu a rozšíření škvárového hospodářství“ dle přílohy č.°5 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, písemně informovat Ministerstvo životního prostředí o námitkách MČ Praha 10 k dokumentaci záměru „ZEVO Malešice - navýšení roční kapacity spalovaného objemu a rozšíření škvárového hospodářství“

  Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

  Termín plnění: 18.05.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
17. k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru „ZEVO Malešice - navýšení roční kapacity spalovaného objemu a rozšíření škvárového hospodářství“, na pozemcích v°k.°ú. Malešice a Štěrboholy, dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na°životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0315/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...