28. k informaci o podání žádosti o poskytnutí programové dotace z Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0295/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0295/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k informaci o podání žádosti o poskytnutí programové dotace z Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. informaci o podání žádosti o poskytnutí programové dotace z Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudružnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023, dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, informovat Radu městské části Praha 10  o°výsledku dotačního řízení Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023

    Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

    Termín plnění: 31.08.2023

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
28. k informaci o podání žádosti o poskytnutí programové dotace z Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0295/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...