2. k informaci o aktualizaci urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS) - lokalita Na Bohdalci

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0269/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0269/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k informaci o aktualizaci urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS) - lokalita Na Bohdalci Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. informaci o zpracování aktualizace urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS) - lokalita Na Bohdalci, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

  2. informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
2. k informaci o aktualizaci urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS) - lokalita Na Bohdalci
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0269/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...