19. k návrhu na ukončení smluvního vztahu na realizaci doplňkového úklidu veřejných prostranství zajišťovaného PRAHA 10 - Majetková, a. s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0286/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0286/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na ukončení smluvního vztahu na realizaci doplňkového úklidu veřejných prostranství zajišťovaného PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. ukončení smluvního vztahu na realizaci doplňkového úklidu veřejných prostranství zajišťovaného PRAHA 10 - Majetková, a. s., Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČO°272 05 703

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, zaslat výpověď ze smlouvy č.°2020/OŽR/1047 na realizaci doplňkového úklidu veřejných prostranství společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČO°272°05 703

    Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

    Termín plnění: 15.05.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
19. k návrhu na ukončení smluvního vztahu na realizaci doplňkového úklidu veřejných prostranství zajišťovaného PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0286/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...