40. k návrhu na změnu rozpočtu z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0265/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0265/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na změnu rozpočtu z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. návrh na změnu rozpočtu  z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

  Termín plnění: 30.04.2023

  0

 2. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, zabezpečit realizaci čerpání výdajů v roce 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

  Termín plnění: 30.04.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
40. k návrhu na změnu rozpočtu z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0265/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...