9. k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Dohody o zániku věcného břemene (služebnosti) krytu CO

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0276/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0276/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Dohody o zániku věcného břemene (služebnosti) krytu CO Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Dohody o zániku věcného břemene (služebnosti) krytu CO, a to bez předchozího projednání v KMN a RMČ

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavírat  Dohody o zániku věcného břemene (služebnosti) krytu CO dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 31.12.2026

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
9. k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Dohody o zániku věcného břemene (služebnosti) krytu CO
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0276/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...