2. k návrhu na valorizaci nájemného pronajatých nebytových prostor a ostatních zvláštních objektů (např.: Poliklinika Malešice, LDN Vršovice apod.)

2. k návrhu na valorizaci nájemného pronajatých nebytových prostor a ostatních zvláštních objektů (např.: Poliklinika Malešice, LDN Vršovice apod.)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0227/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0227/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na valorizaci nájemného pronajatých nebytových prostor a ostatních zvláštních objektů (např.: Poliklinika Malešice, LDN Vršovice apod.) Rada městské části Praha 10

I. ruší

 1. usnesení RMČ Praha 10 č. 271 k návrhu na valorizaci částek za nájem nebytových prostor a prostor v ostatních zvláštních objektech pronajímaných MČ Praha 10 v roce 2020, ze°dne 2. 4. 2020, v plném rozsahu

  0

 

II. schvaluje

 1. povinnost předložit Radě MČ Praha 10 každoročně do 15. dubna ke schválení návrh na°valorizaci částek za nájem nebytových prostor

   

  0

 2. valorizaci nájemného za pronájem nebytových prostor a ostatních zvláštních objektů (např.: Poliklinika Malešice, LDN Vršovice apod.) pronajímaných MČ Praha 10 pro rok 2023 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 3. textaci dopisu nájemcům nebytových prostor dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 

III. ukládá

 1. Ing. Tomáši Pekovi, S.E., 1. místostarostovi, předložit každoročně ke schválení Radě MČ Praha 10 návrh na valorizaci částek za nájem nebytových prostor dle bodu II.1. tohoto usnesení v termínech do 15. 4. 2024, 15. 4. 2025 a 15. 4. 2026

   

  Zodpovídá: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta

  Termín plnění: 15.04.2024

  0

 2. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, informovat nájemce nebytových prostor dopisem ve znění dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, a to prostřednictvím správních firem

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...