8. k návrhu na projednání žádosti o souhlas s prodloužením dočasné stavby skladového a°administrativního areálu umístěného na pozemku č. p. 3020, k. ú. Michle, obec Praha, která je ve vlastnictví společnosti ETC, spol. s r. o., IČO 407 63 528, se sídlem K°Hrnčířům 253, Praha 4, 149 00

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0275/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0275/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na projednání žádosti o souhlas s prodloužením dočasné stavby skladového a administrativního areálu umístěného na pozemku č. p. 3020, k. ú. Michle, obec Praha, která je ve vlastnictví společnosti ETC, spol. s r. o., IČO 407 63 528, se sídlem K Hrnčířům 253, Praha 4, 149 00 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s prodloužením dočasné stavby skladového a administrativního areálu umístěného na°pozemku č. p. 3020, k. ú. Michle, obec Praha, která je ve vlastnictví společnosti°ETC,°spol. s r. o., IČO 407 63 528, se sídlem K Hrnčířům 253, Praha 4, 149°00, do 31. 12. 2028 za podmínky, že nájemné bude odpovídat současným  Zásadám pro°pronajímání pozemků v kategorii „pozemek pro podnikání“, tj. 300,- Kč/m2/rok

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, informovat žadatele o přijatém usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.04.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
8. k návrhu na projednání žádosti o souhlas s prodloužením dočasné stavby skladového a°administrativního areálu umístěného na pozemku č. p. 3020, k. ú. Michle, obec Praha, která je ve vlastnictví společnosti ETC, spol. s r. o., IČO 407 63 528, se sídlem K°Hrnčířům 253, Praha 4, 149 00
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0275/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (7)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...