4. k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Vybudování oploceného a°uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1560/6, k. ú. Vršovice, obec Praha

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0271/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0271/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Vybudování oploceného a uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1560/6, k. ú. Vršovice, obec Praha Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření Smlouvy o provedení stavby se Společenstvím vlastníků domu Bajkalská 1191 - 1194, Praha 10, IČO 241 243 621, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Bajkalská 1192/18, PSČ°100 00, ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  0

 2. uzavření vzorové smlouvy o nájmu pozemku se Společenstvím vlastníků domu Bajkalská 1191 - 1194, Praha 10, IČO 241 243 621, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Bajkalská 1192/18, PSČ 100 00, na část pozemku parc. č. 1560/6, k. ú. Vršovice, obec Praha, pod°kontejnerovým stáním

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít Smlouvu o provedení stavby se Společenstvím vlastníků domu Bajkalská 1191 - 1194, Praha 10, IČO 241 243 621, se°sídlem Praha 10 - Vršovice, Bajkalská 1192/18, PSČ 100 00, schválenou dle bodu I.1.°tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít vzorovou smlouvu o nájmu pozemku se Společenstvím vlastníků domu Bajkalská 1191 - 1194, Praha 10, IČO 241 243 621, se°sídlem Praha 10 - Vršovice, Bajkalská 1192/18, PSČ 100 00, na část pozemku parc.°č.°1560/6, k. ú. Vršovice, obec Praha, pod kontejnerovým stáním schválenou dle bodu I.2. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
4. k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Vybudování oploceného a°uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1560/6, k. ú. Vršovice, obec Praha
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0271/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...