5. k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Vybudování oploceného a°uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1625/1, k. ú. Vršovice, obec Praha

5. k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Vybudování oploceného a°uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1625/1, k. ú. Vršovice, obec Praha

Suggestion Number:
Resolution Number: 0272/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0272/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Vybudování oploceného a uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1625/1, k. ú. Vršovice, obec Praha Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření Smlouvy o provedení stavby se Společenstvím vlastníků domu Kubánské náměstí 1271, 1272 a Litevská 1273, 1274, Praha 10 - Vršovice, IČO 285 23 261, se°sídlem Kubánské náměstí 1271/5, Vršovice, 10000 Praha 10, ve znění dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

   

  0

 2. uzavření vzorové smlouvy o nájmu pozemku se Společenstvím vlastníků domu Kubánské náměstí 1271, 1272 a Litevská 1273, 1274, Praha 10 - Vršovice, IČO 285 23 261, se°sídlem Kubánské náměstí 1271/5, Vršovice, 10000 Praha 10, na část pozemku parc.°č.°1625/1, k. ú. Vršovice, obec Praha, pod kontejnerovým stáním

   

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít Smlouvu o provedení stavby se°Společenstvím vlastníků domu Kubánské náměstí 1271, 1272 a Litevská 1273, 1274, Praha 10 - Vršovice, IČO 285 23 261, se sídlem Kubánské náměstí 1271/5, Vršovice, 100°00 Praha 10, schválenou dle bodu I.1. tohoto usnesení

   

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít vzorovou smlouvu o nájmu pozemku se°Společenstvím vlastníků domu Kubánské náměstí 1271, 1272 a Litevská 1273, 1274, Praha 10 - Vršovice, IČO 285 23 261, se sídlem Kubánské náměstí 1271/5, Vršovice, 100°00 Praha 10, na část pozemku parc. č. 1625/1, k. ú. Vršovice, obec Praha, pod°kontejnerovým stáním, schválenou dle bodu I.2. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
5. k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Vybudování oploceného a°uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1625/1, k. ú. Vršovice, obec Praha
Suggestion Number:
Resolution Number: 0272/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (7)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...