23. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce

23. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce

Suggestion Number:
Resolution Number: 0763/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0763/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce dle důvodové zprávy a°přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.01.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
23. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Suggestion Number:
Resolution Number: 0763/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...