22. k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0762/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0762/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. dočasnou slevu z nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, informovat nájemce o přiznání dočasné slevy z°nájmu bytu dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.12.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
22. k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0762/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...