13. k žádosti organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0753/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0753/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k žádosti organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. vyřazení majetku DHM svěřeného do správy organizace Základní škola Solidarita, Praha°10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Mgr. Bc. Janě Vinterové, vedoucí OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

    Termín plnění: 31.10.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
13. k žádosti organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0753/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...