76. k návrhu na prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č. 455 ze°dne 7. 6. 2022 k návrhu na zajištění energií obchodováním s elektřinou a plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno

76. k návrhu na prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č. 455 ze°dne 7. 6. 2022 k návrhu na zajištění energií obchodováním s elektřinou a plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno

Suggestion Number:
Resolution Number: 0741/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0741/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č. 455 ze dne 7. 6. 2022 k návrhu na zajištění energií obchodováním s elektřinou a plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č. 455 ze dne 7. 6. 2022 v°bodě I. 2.1 k návrhu na zajištění energií obchodováním s elektřinou a plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno, a to do 31. 10. 2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
76. k návrhu na prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č. 455 ze°dne 7. 6. 2022 k návrhu na zajištění energií obchodováním s elektřinou a plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno
Suggestion Number:
Resolution Number: 0741/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...