14. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0754/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0754/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 115 tis. Kč na pořízení 1 ks interaktivní tabule s příslušenstvím

    0

 

II. ukládá

  1. Mgr. Bc. Janě Vinterové, vedoucí OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

    Termín plnění: 18.10.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
14. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0754/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...