15. k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha°10 a s podáním žádostí škol a městské části Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0755/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0755/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 a s podáním žádostí škol a městské části Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 a s podáním žádostí škol a městské části Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl.°m. Prahy pro rok 2023 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Bc. Janě Vinterové, vedoucí OŠK, zajistit zpracování žádostí o poskytnutí dotací za městskou část Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení, žádosti podepsat a zajistit jejich podání

  Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 07.10.2022

  0

 2. Mgr. Bc. Janě Vinterové, vedoucí OŠK, informovat ředitele škol o souhlasu dle bodu I.°tohoto usnesení a možnosti podat žádosti

  Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 07.10.2022

  0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
15. k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha°10 a s podáním žádostí škol a městské části Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0755/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...