54. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v°odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2092) určené na úhradu výdajů vzniklých v°souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl.°m.°Prahy a zastupitelstev městských částí v roce 2022

54. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v°odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2092) určené na úhradu výdajů vzniklých v°souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl.°m.°Prahy a zastupitelstev městských částí v roce 2022

Suggestion Number:
Resolution Number: 0719/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0719/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2092) určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských částí v roce 2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2092) určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a°zastupitelstev městských částí v roce 2022, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č.°1°předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. provést změnu rozpočtu Městské části Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
54. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v°odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2092) určené na úhradu výdajů vzniklých v°souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl.°m.°Prahy a zastupitelstev městských částí v roce 2022
Suggestion Number:
Resolution Number: 0719/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...