19. k informaci na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/16 a k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/53, oba v k. ú. Michle, obec Praha

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0759/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0759/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k informaci na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/16 a k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/53, oba v k. ú. Michle, obec Praha Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. informaci k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/16 a k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/53, oba v k. ú. Michle, obec Praha

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
19. k informaci na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/16 a k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/53, oba v k. ú. Michle, obec Praha
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0759/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...