73. k návrhu na uzavření Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v°ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení

73. k návrhu na uzavření Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v°ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení

Suggestion Number:
Resolution Number: 0738/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0738/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení, se společností Pražská teplárenská, a. s., IČO 452°73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, ve znění dle přílohy č.°1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít Smlouvu o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení, se společností Pražská teplárenská, a. s., IČO°452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 31.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
73. k návrhu na uzavření Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v°ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení
Suggestion Number:
Resolution Number: 0738/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...