72. k návrhu na uzavření smlouvy o vypořádání závazků

72. k návrhu na uzavření smlouvy o vypořádání závazků

Suggestion Number:
Resolution Number: 0737/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0737/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření smlouvy o vypořádání závazků Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření smlouvy o vypořádání závazků, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat smlouvu o vypořádání závazků schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
72. k návrhu na uzavření smlouvy o vypořádání závazků
Suggestion Number:
Resolution Number: 0737/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...