51. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR v°rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2083)

51. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR v°rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2083)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0716/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0716/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2083) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služe pro poskytovatele soicálních služeb, kteří poskytují soicální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2083) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 2 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. provést v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 příslušná rozpočtová opatření dle bodu I.°tohoto usnesení 

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
51. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR v°rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2083)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0716/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...