61. k návrhu na vyloučení účastníků a zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Instalace a nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb – opakovaná veřejná zakázka“

61. k návrhu na vyloučení účastníků a zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Instalace a nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb – opakovaná veřejná zakázka“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0726/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0726/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na vyloučení účastníků a zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Instalace a nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb – opakovaná veřejná zakázka“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. vyloučení a vylučuje dodavatele PM Profi, s. r. o., se sídlem Karlovo náměstní 290/19, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 241 65 085 ze zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Instalace a nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb - opakovaná veřejná zakázka“ zadávanou v otevřeném řízení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 2. vyloučení a vylučuje dodavatele EVEREST stav, s. r. o., se sídlem Kostomlatská 681/6, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČO 247 16 367 ze zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Instalace a nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb - opakovaná veřejná zakázka“ zadávanou v°otevřeném řízení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  0

 3. zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení vyhlášenou s názvem „Instalace a nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb - opakovaná veřejná zakázka“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o vyloučení účastníka PM Profi, s. r. o., se sídlem Karlovo náměstní 290/19, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 241 65 085

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 10.10.2022

  0

 2. podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o vyloučení účastníka EVEREST stav, s. r. o., se°sídlem Kostomlatská 681/6, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČO 247 16 367

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 10.10.2022

  0

 3. podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení s názvem „Instalace a°nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb - opakovaná veřejná zakázka“

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 24.10.2022

  0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
61. k návrhu na vyloučení účastníků a zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Instalace a nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb – opakovaná veřejná zakázka“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0726/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...