36. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0215 na akci: „Výměna okenních a dveřních otvorů - Bytový dům, ul. Dvouletky č.p. 1820/14, 1821/16, 1822/18, Praha 10 - Strašnice“ se společností OKNOSTYL group, s. r. o., se sídlem 664°34 Kuřim, Tišnovská 2029/51, IČO 276 89 719

36. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0215 na akci: „Výměna okenních a dveřních otvorů - Bytový dům, ul. Dvouletky č.p. 1820/14, 1821/16, 1822/18, Praha 10 - Strašnice“ se společností OKNOSTYL group, s. r. o., se sídlem 664°34 Kuřim, Tišnovská 2029/51, IČO 276 89 719

Suggestion Number:
Resolution Number: 0701/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0701/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0215 na akci: „Výměna okenních a dveřních otvorů - Bytový dům, ul. Dvouletky č.p. 1820/14, 1821/16, 1822/18, Praha 10 - Strašnice“ se společností OKNOSTYL group, s. r. o., se sídlem 664 34 Kuřim, Tišnovská 2029/51, IČO 276 89 719 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0215 na akci: „Výměna okenních a dveřních otvorů - Bytový dům, ul. Dvouletky č.p. 1820/14, 1821/16, 1822/18, Praha 10 - Strašnice“ se společností OKNOSTYL group, s. r. o., se sídlem 664 34 Kuřim, Tišnovská 2029/51, IČO 276 89 719

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo schválený dle bodu I. tohoto usnesení 

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, uvolněná členka RMČ
36. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0215 na akci: „Výměna okenních a dveřních otvorů - Bytový dům, ul. Dvouletky č.p. 1820/14, 1821/16, 1822/18, Praha 10 - Strašnice“ se společností OKNOSTYL group, s. r. o., se sídlem 664°34 Kuřim, Tišnovská 2029/51, IČO 276 89 719
Suggestion Number:
Resolution Number: 0701/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (7)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...