34. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY - UL. NAD OLŠINAMI 672/4, PRAHA 10 - STRAŠNICE - HAVÁRIE“

34. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY - UL. NAD OLŠINAMI 672/4, PRAHA 10 - STRAŠNICE - HAVÁRIE“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0699/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0699/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY - UL. NAD OLŠINAMI 672/4, PRAHA 10 - STRAŠNICE - HAVÁRIE“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. na základě doporučení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 21. 9. 2022 „OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY - UL. NAD OLŠINAMI 672/4, PRAHA 10 - STRAŠNICE - HAVÁRIE“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele W. H. A. systém, spol. s r. o., se sídlem Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO 619 45 251, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat Rozhodnutí o výběru dodavatele W. H. A. systém, spol. s r. o., se sídlem Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO 619 45 251, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.10.2022

  0

 2. uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY - UL. NAD OLŠINAMI 672/4, PRAHA 10 - STRAŠNICE - HAVÁRIE“ s dodavatelem W. H. A. systém, spol. s r. o., se sídlem Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO 619 45 251, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.10.2022

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, uvolněná členka RMČ
34. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY - UL. NAD OLŠINAMI 672/4, PRAHA 10 - STRAŠNICE - HAVÁRIE“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0699/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...