58. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3075)

58. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3075)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0723/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0723/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3075) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3075) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. ukládá

 1. zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 30.09.2022

  0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
58. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3075)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0723/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...