57. k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0043 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II MČ P10

57. k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0043 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II MČ P10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0722/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0722/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0043 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II MČ P10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. návrh na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z°odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0043 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání°II MČ P10 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
57. k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0043 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II MČ P10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0722/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...