66. k návrhu na rozdělení účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na spolufinancování projektů podpořených z MŽP v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3086)

66. k návrhu na rozdělení účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na spolufinancování projektů podpořených z MŽP v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3086)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0731/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0731/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na rozdělení účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na spolufinancování projektů podpořených z MŽP v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3086) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. rozdělení účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na spolufinancování projektů podpořených z MŽP - "EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská" a "EU - Snížení energetické náročnosti MŠ U Roháčových kasáren" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. provést navýšení rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 15.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
66. k návrhu na rozdělení účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na spolufinancování projektů podpořených z MŽP v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3086)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0731/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...