64. k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na navýšení kapacity v oblasti školské infrastruktury v roce 2022 v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3084)

64. k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na navýšení kapacity v oblasti školské infrastruktury v roce 2022 v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3084)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0729/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0729/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na navýšení kapacity v oblasti školské infrastruktury v roce 2022 v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3084) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. rozdělení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na navýšení kapacity v°oblasti školské infrastruktury v roce 2022 - "Rekonstrukce secesní školy Strašnická" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. provést navýšení rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 15.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
64. k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na navýšení kapacity v oblasti školské infrastruktury v roce 2022 v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3084)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0729/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...