1. ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

1. ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Suggestion Number:
Resolution Number: 0666/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0666/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s předložením zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022 Zastupitelstvu MČ Praha°10, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v°rámci zmocnění

    0

  2. s návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 dle části X. předloženého materiálu

    0

 

II. pověřuje

  1. Ing. Janu Komrskovou, 1. místostarostku MČ Praha 10, předložit zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvu MČ Praha 10

    0

 
Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
1. ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Suggestion Number:
Resolution Number: 0666/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.

Attached Documents (9)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...