46. k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře tajemnika (KT) ÚMČ Praha 10

46. k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře tajemnika (KT) ÚMČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0711/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0711/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře tajemnika (KT) ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. ruší

 1. dvě pracovní  pozice mzdová/ý účetní v referátu mzdové účtárny v oddělení personálním v°Kanceláři tajemníka (KT) ÚMČ Praha 10

   

  ke dni 30. 9. 2022

  0

 

II. zřizuje

 1. jednu pracovní pozici platový/á - mzdový/á specialista/tka v referátu mzdové účtárny v°oddělení personálním v Kanceláři tajemníka (KT) ÚMČ  Praha 10

   

  s účinností od 1. 10. 2022

  0

 

III. schvaluje

 1. novou organizační strukturu Kanceláře tajemníka (KT) ÚMČ Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  s účinností od 1. 10. 2022

  0

 

IV. ukládá

 1. zajistit provedení pracovněprávních úkonů, které vyplývají z bodů I., II. a III. tohoto usnesení

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 30.09.2022

  0

 2. zapracovat uvedené organizační změny dle bodů I., II, a III. tohoto usnesení do Organizačního řádu ÚMČ Praha 10

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 30.09.2022

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
46. k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře tajemnika (KT) ÚMČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0711/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...