47. k návrhu na jmenování členů Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2022, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10

47. k návrhu na jmenování členů Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2022, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0712/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0712/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na jmenování členů Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2022, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. jmenuje

 1. pana Mikoláše Pobudu, předsedou Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (dále jen HIK) pro období od 1.10. 2022 do 30.6. 2023 za městskou část Praha 10

   

  0

 

II. schvaluje

 1. Ing. Zuzanu Vonšovskou, vedoucí referátu evidence majetku a statistických analýz odboru ekonomického do funkce výkonného tajemníka HIK  a do funkcí HIK:

   

  • Bc. Venuši Líbalovou, vedoucí oddělení účetnictví - hlavní účetní odboru ekonomického
  • Bc. Ilonu Bauerovou, referentku - ekonomku oddělení ekonomického odboru školství
  • pí  Hanu Krejčí, referentku - ekonomku oddělení ekonomického odboru školství
  • pí Janu Brandejsovou, administrativní a spisovou pracovnici oddělení ekonomiky a°administrativy odboru sociálního
  • pí Ilonu Andonovou, referentku referátu výkonu vlastnických práv odboru majetkoprávního
  • Ing. Marka Neumana, referenta správy a provozu aplikací v oddělení e-Governmentu°a ICT odboru hospodářské správy

  0

 

III. ukládá

 1. jmenovat k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022 hlavní inventarizační komisi městské části Praha 10, dle bodu II. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 01.10.2022

  0

 2. dle potřeby operativně uvolňovat členy Hlavní inventarizační komise městské části Praha°10 na jednání, umožnit jim setrvání v budově úřadu po pracovní době a v případě potřeby i°ve dnech pracovního klidu

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 3. dle potřeby operativně uvolňovat členy Hlavní inventarizační komise městské části Praha°10 na jednání, umožnit jim setrvání v budově úřadu po pracovní době a v případě potřeby i°ve dnech pracovního klidu

  Zodpovídá: Bc. Karolina Götzová, pověřen/a zastupováním vedoucí/ho odboru hospodářské správy

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 4. dle potřeby operativně uvolňovat členy Hlavní inventarizační komise městské části Praha°10 na jednání, umožnit jim setrvání v budově úřadu po pracovní době a v případě potřeby i°ve dnech pracovního klidu

  Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 5. dle potřeby operativně uvolňovat členy Hlavní inventarizační komise městské části Praha°10 na jednání, umožnit jim setrvání v budově úřadu po pracovní době a v případě potřeby i°ve dnech pracovního klidu

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 6. dle potřeby operativně uvolňovat členy Hlavní inventarizační komise městské části Praha°10 na jednání, umožnit jim setrvání v budově úřadu po pracovní době a v případě potřeby i°ve dnech pracovního klidu

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
47. k návrhu na jmenování členů Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2022, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0712/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...