42. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace

42. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace

Suggestion Number:
Resolution Number: 0707/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0707/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 110 tis. Kč na dofinancování investičních akcí

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

    Termín plnění: 04.10.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
42. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace
Suggestion Number:
Resolution Number: 0707/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...