62. k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0589/RMČ/2022 ze dne 23. 8. 2022 k°návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt

62. k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0589/RMČ/2022 ze dne 23. 8. 2022 k°návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt

Suggestion Number:
Resolution Number: 0727/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0727/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0589/RMČ/2022 ze dne 23. 8. 2022 k návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada městské části Praha 10

I. ruší

  1. usnesení RMČ Praha 10 č. 0589/RMČ/2022 ze dne 23. 8. 2022 k návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt, v plném rozsahu

    0

 

II. ukládá

  1. informovat žadatele o zrušení usnesení č. 0589/RMČ/2022 ze dne 23. 8. 2022

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
62. k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0589/RMČ/2022 ze dne 23. 8. 2022 k°návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Suggestion Number:
Resolution Number: 0727/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...