20. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0760/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0760/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pronájem bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvu o nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.01.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
20. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0760/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...