50. k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro rok 2023

50. k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro rok 2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0715/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0715/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. podání Žádosti o poskytnutí grantu - Program adiktologických  služeb pro rok 2023, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat Žádost o poskytnutí grantu - Program adiktologických  služeb pro rok 2023

  Zodpovídá: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ

  Termín plnění: 04.10.2022

  0

 2. podat Žádost o poskytnutí grantu - Program adiktologických  služeb pro rok 2023

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 14.10.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
50. k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro rok 2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0715/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...