55. k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023

55. k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0720/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0720/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat žádosti o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023, schválené dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ

  Termín plnění: 05.10.2022

  0

 2. podat žádosti o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023, podepsané dle bodu II. 1. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 17.10.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
55. k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0720/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...