33. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

33. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Suggestion Number:
Resolution Number: 0698/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0698/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele LOGEN, s. r. o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO 247 11 314, dle předloženého materiálu

  0

 2. uzavření smlouvy o rozvozu stravy s dodavatelem dle bodu 1. tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to po splnění povinností zadavatele dle zákona č.°134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podmínkou uzavření smlouvy na°veřejnou zakázku

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o výběru dodavatele

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 10.10.2022

  0

 2. paní Evě Lexové, pověřené řízením CSOP, p. o., podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ se společností LOGEN, s. r. o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO 247 11 314, schválené tímto usnesením (příloha č. 3 předloženého materiálu)

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 27.10.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
33. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení
Suggestion Number:
Resolution Number: 0698/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...