43. k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8039)

43. k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8039)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0708/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0708/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8039) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8039) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 2 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. provést v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 příslušná rozpočtová opatření dle bodu I.°tohoto usnesení 

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
43. k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8039)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0708/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...