45. k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti závodního stravování a o poskytování dalších souvisejících služeb

45. k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti závodního stravování a o poskytování dalších souvisejících služeb

Suggestion Number:
Resolution Number: 0710/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0710/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti závodního stravování a o poskytování dalších souvisejících služeb Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti závodního stravování a°o°poskytování dalších souvisejících služeb s Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, se sídlem Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10, Vršovice, IČO 712 12 311, dle části VI. předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti závodního stravování a°o°poskytování dalších souvisejících služeb schválený dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

    Termín plnění: 31.10.2022

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
45. k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti závodního stravování a o poskytování dalších souvisejících služeb
Suggestion Number:
Resolution Number: 0710/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...