75. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m², k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem umístění uměleckého díla až do 28. 2. 2023

75. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m², k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem umístění uměleckého díla až do 28. 2. 2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0740/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0740/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m², k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem umístění uměleckého díla až do 28. 2. 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2022/OMP/0777 ze dne  14. 4. 2022 o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem umístění uměleckého díla, jehož předmětem je prodloužení smlouvy do 28. 2. 2023, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2022/OMP/0777 ze dne  14. 4. 2022 o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem umístění uměleckého díla, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 31.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
75. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m², k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem umístění uměleckého díla až do 28. 2. 2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0740/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (6)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...