24. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke stávající smlouvě o nájmu části pozemku parc.°č.°806/18, k. ú. Malešice, obec Praha, za účelem provozování tržního místa

24. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke stávající smlouvě o nájmu části pozemku parc.°č.°806/18, k. ú. Malešice, obec Praha, za účelem provozování tržního místa

Suggestion Number:
Resolution Number: 0689/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0689/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke stávající smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 806/18, k. ú. Malešice, obec Praha, za účelem provozování tržního místa Rada městské části Praha 10

I. neschvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2021/OMP/0940 ze dne 24. 6. 2021 o nájmu části pozemku, parc. č. 806/18, o výměře 25,0 m2, k. ú. Malešice, obec Praha, k podnikání se°společností Produkční AF, s. r. o., IČO 035 25 325, se sídlem Varšavská 249/30, 120°00°Praha 2 - Vinohrady, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. informovat jednatele společnosti Produkční AF, s. r. o., IČO 035°25°325, o tomto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 31.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
24. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke stávající smlouvě o nájmu části pozemku parc.°č.°806/18, k. ú. Malešice, obec Praha, za účelem provozování tržního místa
Suggestion Number:
Resolution Number: 0689/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...