1. k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hl.°m. Prahy Z 3125/00

1. k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hl.°m. Prahy Z 3125/00

Suggestion Number:
Resolution Number: 0742/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0742/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3125/00 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s návrhem změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3125/00

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, místostarostovi, písemně informovat Odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta

    Termín plnění: 07.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...