70. k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v domě č. p. 351, Rybalkova č. o. 31, k. ú. Vršovice, Praha 10

70. k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v domě č. p. 351, Rybalkova č. o. 31, k. ú. Vršovice, Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0735/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0735/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v domě č. p. 351, Rybalkova č. o. 31, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. stavební úpravy podle předložené dokumentace ve výši nákladů

  0

 2. uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v domě č. p. 351, Rybalkova č. o. 31, k.°ú. Vršovice, Praha 10

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat smlouvu o provedení stavebních úprav dle bodu I. tohoto usnesení ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
70. k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v domě č. p. 351, Rybalkova č. o. 31, k. ú. Vršovice, Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0735/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...