40. k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10

40. k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0705/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0705/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. pro organizaci Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 255 tis. Kč na pořízení 2 ks interaktivních tabulí, včetně příslušenství

  0

 

II. neschvaluje

 1. pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 600 tis. Kč na pořízení venkovní lezecké stěny na zahradu ZŠ

  0

 

III. ukládá

 1. zajistit informování ředitelky organizace Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace a ředitelky organizace Základní škola Solidarita, Praha°10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 04.10.2022

  0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
40. k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0705/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...