28. k informaci o výpovědi Příkazní smlouvy o zajištění pohřbů sjednaných obcí č.°2018/OSO/1452

28. k informaci o výpovědi Příkazní smlouvy o zajištění pohřbů sjednaných obcí č.°2018/OSO/1452

Suggestion Number:
Resolution Number: 0693/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0693/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k informaci o výpovědi Příkazní smlouvy o zajištění pohřbů sjednaných obcí č. 2018/OSO/1452 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. výpověď Příkazní smlouvy o zajištění pohřbů sjednaných obcí č. 2018/OSO/1452, uzavřené dne 10. 10. 2018, doručené prostřednictvím datové zprávy dne 31. 8. 2022 příkazníkem, společností Helfi, s. r. o., IČO 248 13192

  0

 

II. ukládá

 1. zajistit postup při přípravě a zadání veřejné zakázky „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.12.2022

  0

 2. spolupracovat s odborem sociálním při přípravě podkladů k zadání veřejné zakázky „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.12.2022

  0

 3. ve spolupráci s odborem majetkoprávním zajistit přípravu podkladů k zadání veřejné zakázky „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 30.12.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
28. k informaci o výpovědi Příkazní smlouvy o zajištění pohřbů sjednaných obcí č.°2018/OSO/1452
Suggestion Number:
Resolution Number: 0693/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...