16. k návrhu na uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitosti Záběhlická 1779/22, Praha 10 se společností Vodafone Czech Republic, a. s.

16. k návrhu na uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitosti Záběhlická 1779/22, Praha 10 se společností Vodafone Czech Republic, a. s.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0681/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0681/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitosti Záběhlická 1779/22, Praha 10 se společností Vodafone Czech Republic, a. s. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v domě na adrese Záběhlická 1779/22, Praha 10, se společností Vodafone Czech Republic, a. s., IČO 257 88 001, se°sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5

  0

 

II. ukládá

 1. uzavřít Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě v domě na adrese Záběhlická 1779/22, Praha 10, se společností Vodafone Czech Republic, a. s., IČO 257 88 001, se°sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.12.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
16. k návrhu na uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitosti Záběhlická 1779/22, Praha 10 se společností Vodafone Czech Republic, a. s.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0681/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...