49. k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“

49. k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0714/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0714/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“ jednotlivým obdarovaným dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  0

 2. uzavření darovacích smluv dle vzoru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s jednotlivými obdarovanými dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat darovací smlouvy o poskytnutí věcných darů dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 30.11.2022

  0

 2. zabezpečit realizaci dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 30.12.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
49. k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0714/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...